Stratégiaalkotás

Stratégiaalkotás

Önnel együtt áttekintjük vállalkozása külső iparági és piaci környezetét. Ennek tükrében közösen elemezzük piaci pozíciójukat, jellemzőiket és lehetőségeiket. Végigvezetjük a feltárt sajátosságokon alapuló stratégiai célkitűzéseik megfogalmazásáig. Alternatív forgatókönyveket dolgozunk ki a vízió eléréséhez, és ezeket beépítjük a stratégiai üzleti tervbe. Operatív menedzsment adottságaik alapján életképes, reálisan bevezethető változtatásokra teszünk javaslatot. Egyoldalú opciót biztosítunk Önnek a javaslataink bevezetésében való közreműködésünkre.

Stratégiai szervezetfejlesztés

Stratégiai szervezetfejlesztés

A vállalatok fejlődésük során időről-időre „kinövik” adott szervezeti kereteiket, a korábban kialakított szervezeti struktúra elavulttá válik, nem felel meg az új víziónak, nem szolgálja megfelelően a cég hatékony működését és céljainak elérését. Erre nyújt megoldást a stratégiai szervezetfejlesztés, melynek folyamán a régi szervezeti struktúra elemzését követően alternatív javaslatokat fogalmazunk meg Önnek a kitűzött jövőkép elérését támogató új szervezeti felépítést illetően. Ezt követően az új szervezethez meghatározzuk a megváltozott emberi erőforrásigényeket és munkakörök szintjén a főbb feladat- és hatásköröket.

Cégértékelés

Cégértékelés

Nemzetközi sztenderdeken alapuló, de speciálisan a magyar kkv-k igényeire kifejlesztett cégdiagnosztikai módszerünkkel elemezzük vállalkozása pénzügyi és gazdasági helyzetét, valamint az elemzés eredményeként meghatározzuk a cég fair üzleti értékét. A vizsgálat keretében egyúttal a vállalati működés fejlesztendő területeit is azonosítjuk, illetve a fejlesztések megvalósulása esetén elérhető cégérték-növekedést is számszerűsítjük.

Komplex generációváltás-támogatás

Komplex generációváltás-támogatás

A ma Magyarországon működő családi vállalkozás kkv-k döntő része egyszerre, az 1990-es évek elején jött létre. Az alapítók most lépnek nyugdíjas korba, így a generációváltás is egyszerre válik aktuálissá. A családi vállalkozások 61%-ának semmiféle terve nincs a generációváltás levezénylésére, miközben a nemzetközi statisztikák alapján az alapító-tulajdonosok visszavonulását – azaz az első generációváltást – a vállalkozások közel 70%-a nem éli túl. Ennek a nemzetgazdasági szintű problémának a kezelésére csapatunk jól bevált, piaci körülmények között bizonyított szolgáltatáscsomaggal támogatja generációváltás előtt álló vállalkozását: • Cégértékelés elvégzése, hogy az alapító és az utód is tisztában legyen a cég forgalomképességével • 3-5 éves stratégiai üzleti terv elkészítése a cégalapító és az utód „egy lapra hozásához” • Stratégiai szervezetfejlesztés a céges jövőképhez igazodó szervezet kialakításához • Implementációs idő- és intézkedési terv kialakítása a cégátadás lebonyolítására (szükség esetén az implementáció tanácsadói támogatása, kísérése)

Vezetői motivációs rendszerek

Vezetői motivációs rendszerek

Evidencia, hogy a vállalat tulajdonosai és az általuk megbízott vezetők érdekei eltérőek. Olykor még magukban a vezetőkben sem fogalmazódik meg, hogy esetenként nem elsősorban a tulajdonosok érdekeit képviselik. Erre a problémára kínál hatékony megoldást egy megfelelően átgondolt és kidolgozott motivációs rendszer. A tulajdonosi célok és a vezetői javadalmazás közötti közvetlen kapcsolat megteremtésével ugyanis elérhető, hogy a jóváhagyott stratégia és a tulajdonos által kitűzött egyedi célok a vezetők minden döntésében tükröződjenek, és ne a vezetők eltérő érdekeit szolgálják. A motivációs rendszer kialakítása során tanácsadóink segítséget nyújtanak a célokhoz, stratégiához igazodó, a célok elérésére megfelelően motiváló, mérhető mutatószámok kialakításában, továbbá azok vezetők általi elfogadottságának megteremtésében.

Menedzsment Audit - Vezetői hatékonyságvizsgálat

Menedzsment Audit - Vezetői hatékonyságvizsgálat

Meggyőződésünk, hogy bármely életképes stratégia alapvető forrása a menedzsment. Legyen akár tulajdonos, részvényes, befektető vagy egyéb érintett, a célja a menedzsment potenciáljának maximalizálása. Egyedülálló, interjúkra és értékelésre építkező metodológiánk segítségével ellenőrizzük, bemutatjuk, és megvitatjuk az Ön menedzsmentjének erősségeit és fejlesztési lehetőségeit. Ez a kívülálló szemével mutat képet Önnek arról, hogy hol tart, és milyen teendői vannak a menedzsment-potenciál további növelése érdekében.

Üzemszintű hatékonyságnövelés

Üzemszintű hatékonyságnövelés

A legtöbb esetben a vállalat munkatársai pontosan tudják, hogyan lehetne a működés jövedelmezőségét javítani. Azonban ez a tudás rendszerint nincs kiaknázva. Mi segítünk abban, hogy cégénél meghonosodjon egy olyan módszertan vagy inkább működési modell, amely valamennyi érintett dolgozót bevonva folyamatosan keresi a javulás lehetőségeit a termelő-gyártó munkában. A KAIZEN japán módszerrel a problémákból lehetőségek lesznek az eredményesség fejlesztésére, cége nyereségességének javítására.